Факултет за јазици, култури и комуникација
Факултет за современи науки и технологии
Правен факултет
Факултет за јавна администрација и политички науки
Факултет за бизнис и економија