Angela Veselinovska Daliborka Gjorgjeska Daniel Vasilev Gorjan Velikichevski
Hristina  Gjorgievska Jelena Bogejevikj Jordancho Cvetanoski Julijana Jankoska
Katerina Kapkoska Kristina Gieva Krste Purcov Mateja Petrovski
Natasha Miteva Nikola Stanikevski Simona Ristevska Slavjanka Ristanovska
Stefanija Tenekedzieva Tamara Canevska Teodora Kostadinovska Tilia Ivanovska
Ana Petrovikj Angela Lefkova
Ако има грешки во имињата  пратете мејл на  fotodigital _ jasmina@yahoo.com
Кликнете  Refresh  на пребарувачот за да се прикаже исправката