AUS_2018_001 AUS_2018_003 AUS_2018_002
Ако има грешки во имињата и смеровите пишете мејл на:
fotojasmina@gmail.com