АПСОЛВЕНТИ  2017
Економски Факултет - Скопје
Машински Факултет - Скопје
University American College - Skopje
Филолошки Факултет - Скопје
Педагошки Факултет - Скопје
MIT University